Frukost med föredrag

En frukost med föredrag börjar som namnet anger, med en gemensam frukost i kyrkan. Det sker en lördag i månaden under terminstid, kl 9.30-11.00. Efter en god gemenskap kring frukostbordet får vi lyssna till en föreläsning över ett aktuellt tema. Det ges också tillfälle för samtal. Se kalendern för kommande samlingar!