Projektkören

Kör för alla åldrar. Projektkören övar inför olika projekt.

Information: Brittmari Eriksson, tel: 0727 – 10 50 27