Samtal och bön

Träffas med viss oregelbundenhet. se annonsering! Vi pratar om livet, den kristna tron och ber tillsammans. Välkommen!