Familjegudstjänst i Ådalskyrkan

Familjegudstjänst i Ådalskyrkan.
Predikan av Liselotte Spåre.
Musik av fam. Carlsson.