Gudstjänst

Gudstjänst med nattvard.
Predikan av Gullevi Spåre.