Gudstjänst

Gudstjänt med samtal och församlingsmöte.
Predikan av Patrik Bratt.
Musik av Percy Larsson.