Gudstjänst

Gudstjänst.
Predikan av Jonny Bjuremo.
Musik av Percy och Lars-Olof Larsson.