Gudstjänst

Predikan och gudstjänstledning Stefan Nordström. Sång Lars-Olof Larsson