Långfredagsgudstjänt i Ådalskyrkan

Långfredagsgudstjänst i Ådalskyrkan.
Predikan av Gullevi Spåre.