Påskdagsgudstjänst

Påskdagsgudstjänst.
Predikan av Patrik Bratt.
Musik av Projektkören.