Frukost med föredrag

En frukost med föredrag börjar som namnet anger, med en gemensam frukost i kyrkan. Efter en god gemenskap kring frukostbordet får vi lyssna till ett bibelstudium över ett aktuellt tema. Det ges också tillfälle för samtal. Se i kalendern när nästa frukost blir.

Hemgrupper