Kristofferkyrkan

Välkommen till Kristofferkyrkans församling!

I den här kyrkan möts vanliga människor med olika bakgrund, men som alla har något gemensamt. I församlingen finns människor i alla åldrar som tillsammans vill ge uttryck för, och förmedla vidare till andra, det som betyder mest för oss – vår tro på Jesus Kristus. 
En del har haft den kristna tron som en naturlig del av sitt livsinnehåll under större delen av sitt liv, medan andra, med en helt annan bakgrund, nyss har upptäckt vad tron på Gud kan ge. Det är upplevelsen av den personliga relationen med Gud som förenar oss, trots alla yttre olikheter.

Vi vill poängtera att våra gudstjänster och samlingar inte är till bara för oss som tillhör församlingen utan alla är välkomna. Vi vill att våra samlingar ska vara en varm och öppen famn för alla som är intresserade av att veta vad kristen tro innebär. 
Vi vill ha en familjär och enkel gudstjänst där vi kan ge uttryck för vår längtan och vår erfarenhet av Gud. Sång och musik förekommer rikligt i olika former; solister, orgel, gospelkör, blåsorkester, kör, musikgrupper.

Samlingar för barn och ungdomar förekommer sida vid sida av de äldres aktiviteter. Mer om detta kan du läsa under ”aktiviteter” 

Vi hoppas att du hos oss ska hitta en mötesplats för gemenskap både med Gud och med människor. 

Vi har en egen sida på Facebook:  http://sv-se.facebook.com/pages/Kristofferkyrkan/130304147036758?sk=info

 

Välkommen till Kristofferkyrkan!