Oscar Ahnfelt

Oscar Ahnfelt

Många har säkert hört psalmen ”Blott en dag ett ögonblick i sänder”, nr 249 i Svenska Psalmboken. Det är en av Sveriges mest älskade psalmer och ligger alltid i topp när det talas om att välja alla tiders bästa psalm. Vi berörs av psalmens tidlösa budskap om att ta en dag i taget, men också av den vackra och lättsjungna melodin. Lina Sandell har skrivit texten. Hon var en mycket begåvad psalmförfattare. Men det är inte lika känt att tonsättningen är gjord av Oscar Ahnfelt. I Svenska Psalmbokens tonsättarregister står det om honom: ”Ahnfelt Oscar (1813-1882) sångare, predikant och musiker, sångboksutgivare, Karlshamn.”   Ahnfelt var också den som på allvar introducerade gitarren i Sverige.

I början av 1800-talet stod den kristna tron inte högt i kurs i Karlshamn. Här tillverkades både starka drycker, tobaksvaror och spelkort, viket påverkade folks levnadsvanor. Runt spelborden satt både rik och fattig, samt en och annan präst. 1834 utbröt en koleraepidemi i Karlshamn som krävde minst 190 dödsoffer. Detta bidrog till ett andligt uppvaknande och människor strömmade till kyrkan. En som började ta sin tro på allvar var en pastorsadjunkt vid namn Bror Thure Broström. I ”Carlshamns historia” kan man läsa att den unge prästen satt dagar och nätter vid sjuksängarna och försökte trösta de döende. Runt honom växte en kristen verksamhet och Karlshamn kom att bli lite av ett väckelsens centrum. Rosenius skriver i ett brev : ”Umeå och Karlshamn är de städer där det finns störst antal omvända i förhållande till befolkningen.”

En av dem som påverkades av den andliga rörelsen i Karlshamn, var Målarmästare Andreas Lagerblad. Det var han som genom sitt engagemang lyckades övertala Oscar Ahnfelt att flytta till Karlshamn. Lagerblad var en driftig man med många järn i elden. Han hade lätt för att tala och uttalade sig ofta i stadens angelägenheter. Han var affärsman, men också en stark drivkraft inom politiken, nykterhetsrörelse och kyrka.

Andreas Lagerblad

Sommaren 1848 inbjöd Lagerblad Ahnfelt till Karlshamn för första gången. Ahnfelt mötte en liten församling från alla samhällsklasser. Det var hantverkare och studenter, drängar och lärare, tjänsteflickor och borgmästardöttrar, borgarfruar och högvälborna fröknar. Ahnfelt besökte Karlshamn flera gånger och hade uppbyggelsemöten och fick ett stort inflytande på gruppen.  Efter övertalning från Andreas Lagerblad flyttade Oscar Ahnfelt tillsamman med sin hustru Clara, från Stockholm till Karlshamn 1851. De fick bo i Lagerblads hem. Från denna tid hade Ahnfelt Karlshamn som sin utgångspunkt för sina långa resor. Det blev hustrun Clara som fick sköta marktjänsten och den lilla föreningen.

Från den enkla starten har en förening/församling växt fram som har fått verka i över 150 år, och som idag är Kristofferkyrkans församling.