Pastorn

Från och med 1/1 2017 är Patrik Bratt anställd på 40 %.

Han kommer framför allt att arbeta med gudstjänster, men kan också träffas i Kristofferkyrkan torsdagar.