Projektkören

Projektkören är en kör för alla åldrar som övar inför olika projekt eller gudstjänster. Alla som vill får vara med.

Kontakta Brittmari Eriksson, tel: 0727 – 10 50 27