Projektkören

Projektkören är en kör för alla åldrar som övar inför olika projekt eller gudstjänster. Alla som vill får vara med.

Kontakta Agnetha Larsson tel 32 91 54