Så börjar det


Kristofferkyrkan i Karlshamn bildades 1998 genom ett samgående av EFS Missionsförening i Karlshamn och Karlshamns Missionsförsamling. Församlingen är idag  ansluten till Evangeliska Fosterlandstiftelsen och Equmeniakyrkan.

Allt började med en andlig väckelse i Karlshamn på 1850 talet. En liten grupp läsare samlades i hemmen och firade gudstjänst tillsammans. När sedan Oscar Ahnfelt flyttade till staden, tog han sig an gruppen och man samlades i övre salen i makarna Ahnfelts hem. Ahnfelt tillhörde kretsen kring Rosenius och var starkt påverkad av den pietistiska väckelsen i Stockholm.  (Läs mer om Oscar Ahnfelt under rubriken Historia)

Den 9 mars 1867 bildades så Karlshamns Missionsförening på initiativ av kontraktprost N.J. Cervin-Stenhoff, och redan 1868 byggde  man ett stort missionshus. I över tio år fungerade man som en förening inom Kristianstads Traktatsällskap, men snart gjorde skillnader i församlingssynen  sig gällande. 1878 hade Svenska Missionsförbundet bildats och en majoritet av medlemmarna ville bilda en egen församling och ansluta sig till Missionsförbundet. Det blev en brytning 1881 och läsargemenskapen i Karlshamn delades i två grupper. En EFS förening och en Missionsförsamling. Så småningom köpte EFS-föreningen ett eget kapell, medan Missionsförsamlingen behöll missionshuset.

Efter att ha verkat sida vid sida i 117 år gick vi på nytt samman till en församling 1998. Missionshuset står fortfarande kvar och har bytt namn till Kristofferkyrkan. EFS-kapellet som inköptes 1908 såldes till Katolska kyrkan och är idag kapell  för Bonifatius kapellförsamling.

Trots att man under lång tid gick skiljda vägar så har man haft samma tro och samma längtan, att leva som Jesus lärjungar och vittna om Jesus för sin samtid. Därför var det inte svårt att finna varandra igen. Vi är glada över att vi på nytt ha blivit en gemenskap, eftersom vi står på samma grund, tron på Jesus Kristus.

 

Kyrksal idag

Kyrksal före 1917

Missionshuset före 1917

Kristofferkyrkan idag

Gamla EFS-kapellet som nu är Katolska kapellet