Träffpunkten RPG

RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn är en ideell och partipolitiskt obunden förening, som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla, oavsett ålder och livsåskådning, alltså även för anhöriga och alla andra som är intresserade av äldrefrågor. Dess verksamhet syftar till gemenskap, berikande aktiviteter, förmedlande av samhälls-information samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap. Vill du veta mer? Gå in på www.rpg.org.se .

 

Välkommen på torsdagar kl 14.00!

Kaffe med dopp serveras i alla samlingar och där ges tillfälle till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.

 * * * * * * *

 

 

Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar (medlem eller inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndig-heter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.

 

Årsavgiften 2018 är 175 kr/medlem. Avgiften betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234–7383. I avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.

 

Styrelsen består av: Ingegerd Nylin, ordförande, Gullevi Spåre, vice ordförande, Regina Carlsson, sekreterare, Börje Lundgren och Birgitta Ödman. Ersättare: Ingegerd Ståhlberg och Ingegerd Olofsson. Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.

 

September

05 Kk Mitt irländska äventyr                                                    Komminister Gunilla Aquilon Elmqvist, Mjällby

12 Åhusdagen. Medverkande Konstnär Janerik Johansson,      berättar om kinamissionärer och Prosten Sten Hallonsten,            känd konfirmandpräst. Samling/kaffe 10:30, avslut 16:00.        Kostnad 200 kr inklusive lunch och kaffe                                                                                       Anmälan till Ingegerd 0708–397541 senast 5 september

12 Äldredagen i Bellevueparken OBS samma dag som Åhus

20 Kk Studiecirkel

26 Pk Allsångscafé                                                                      2xBarbro och Stanley

 

Oktober

10 Fg Information om Primärvården och Äldremottagningen i Karlshamn. Avdelningschef Johanna Johansson                                                

17 Kk Återvinning i vardagen                                                                Lotta Ragnarsson Nogersund

24 Kk Studiecirkel

31 Pk Allsångscafé                                                                            Barbro Hörberg med flera

 

November

 

13 RPG universitetet i Lund. Medverkande Forskare Urban Eriksson och Neurokirurg Patric Vigren.                                                        Anmälan till Ingegerd Nylin 0708–397541 senast 1 november

 

14 Fg Släpp nu lite solsken in

Prästparet Lena och Göran Hervén

 

21 Kk Studiecirkel

 

28 Pk Allsångscafé. Vi tänder ett ljus i Advent                                Barbro och Stanley

 

December

 

05 Kk. Julavslutning                                                                              Kristin Pettersson sjunger julsånger för och med oss

 

12 Kk Studiecirkel

 

RPG-samlingarna hålls i FG, Kk eller Pk

Fg = Församlingsgården, Kungsgatan 58, Karlshamn

Kk = Kristofferkyrkan, Chr Schrödersgatan 21, Karlshamn

Pk = Pingstkyrkan, Stenbackavägen 2, Asarum.

För skjuts till Pk kom till Kk 13:30

 

 Extra Föreningsnytta. För varje person som kommer till Sparbanken i Karlshamn för rådgivning ger banken 100 kr till en förening. Du får ett värdebevis och väljer själv vilken förening du vill stödja. Om du väljer RPG-föreningen lämnar du värdebeviset till Ingegerd Nylin eller någon i styrelsen.