Träffpunkten RPG

RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn är en ideell och partipolitiskt obunden förening, som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla, oavsett ålder och livsåskådning, alltså även för anhöriga och alla andra som är intresserade av äldrefrågor. Dess verksamhet syftar till gemenskap, berikande aktiviteter, förmedlande av samhälls-information samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap. Vill du veta mer? Gå in på www.rpg.org.se .

 

Välkommen på torsdagar kl 14.00!

Kaffe med dopp serveras i alla samlingar och där ges tillfälle till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.

 * * * * * * *

 

 

Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar (medlem eller inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndig-heter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.

 

Årsavgiften 2018 är 175 kr/medlem. Avgiften betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234–7383. I avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.

 

Styrelsen består av: Ingegerd Nylin, ordförande, Gullevi Spåre, vice ordförande, Regina Carlsson, sekreterare, Börje Lundgren och Birgitta Ödman. Ersättare: Ingegerd Ståhlberg och Ingegerd Olofsson. Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.

Augusti

30 Fg. Emil Ny, Mörrum     Ung trubadur som sjunger visor

September

06 Åhusdagen. Medverkande, den sjungande prästen Mikael Billemar, Vadstena som bla sjunger Jonny Cash och Leonard Cohen. Samling/kaffe 10:30, avslutning /kaffe 16:00. Kostnad 200 kr inkl. lunch och kaffe. Samåkning. Anmälan till Ingegerd Nylin, 0708–397541 eller 0454–10996

13 Äldredagen Bellevue

20 Kk Leif Lagercrantz, Karlshamn           Fiskare, kungligheter och konstnärer. Bilder från Karlshamns södra kvarter

27 Pk 2xBarbro & Stanley       Allsångscafé med lite knep och knåp                                                                                                           

Oktober

11 Kk Pastor Nisse Norèn, Vetlanda            Evangelium enl. Astrid Lindgren-om Astrid själv, böckerna och hennes samhällsinsatser

 

25 Pk. Barbro Hörberg m.fl.         Allsångscafé

 

 

November

 

08 Fg. Eskil Arnoldsson, Sölvesborg         Israel från Genesaret till Eilat

 

15 RPG universitetet i Lund. Medverkande Historieprofessor Gunnar Wetterberg, känd från Fråga Lund och Sten Ullerud som berättar om kaffets dramatiska historia, ”Den legala drogen kaffe”

Anmälan till Ingegerd Nylin 0708–397541 eller 0454–10996
22 Kk. Kyrkoherde Henrik Lindén.         25 år som präst

 

29 Pk. 2x Barbro & Stanley.          Allsångscafé” Vi tänder ett ljus i advent”

 

December

 

06 Kk. Julavslutning.          Ingrid Karlsson underhåller med julvisor

 

Vi planerar en bokcirkel under hösten på torsdagar då vi ej har ordinarie samlingar

 

RPG-samlingarna hålls i FG, Kk eller Pk

Fg = Församlingsgården, Kungsgatan 58, Karlshamn

Kk = Kristofferkyrkan, Chr Schrödersgatan 21, Karlshamn

Pk = Pingstkyrkan, Stenbackavägen 2, Asarum.

För skjuts till Pk kom till Kk 13:30