Träffpunkten RPG

RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn är en ideell och partipolitiskt obunden förening, som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla, oavsett ålder och livsåskådning, alltså även för anhöriga och alla andra som är intresserade av äldrefrågor. Dess verksamhet syftar till gemenskap, berikande aktiviteter, förmedlande av samhälls-information samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap. Vill du veta mer? Gå in på www.rpg.org.se

Välkommen torsdag kl. 14:00 enl program!
Kaffe med dopp serveras i alla samlingar och där ges tillfälle till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.

* * * * * * *
Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar (medlem eller inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndig-heter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.

Årsavgiften 2021 är 175 kr/medlem. Avgiften betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234–7383. I avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.

Styrelsen består av: Ingegerd Nylin, ordförande, Gullevi Spåre, vice ordförande, Regina Carlsson, sekreterare, Anna-Lena Ottosson, Börje Lundgren, Ingegerd Ståhlberg och Ingrid Olofsson. Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.

Alla är välkomna till Samlingar torsdagar kl 14:00

 Program januari-juni 2021

 RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn i samarbete med SENSUS

Januari

14 Kk Sjukhuspräst Magnus Elmblad                                                     Sjukhuskyrkan då och nu

21 Kk Studiecirkel

28 Pk Allsångscafé                                                                       Barbro Hörberg mfl

Februari                                                                                                  

11 Kk Sånger i kärlekens tecken                                                Diakon Annika Ganestedt mfl                                                      Årsmöte efter ordinarie samling, medlemmarna kallas härmed

18 Kk Studiecirkel                                                    

25 Pk Allsångscafé                                                                            Barbro Hörberg mfl

Mars

11 Kk Kommunal sjukvård och patientsäkerhet                    Medicinskt ansvarig sjuksköt Lina Gustavsson

18 Kk Studiecirkel

25 Pk Allsångscafé                                                                   Barbro Hörberg mfl

 April

15 Kk Pastor Roland Nelsson Holsbybrunn                             Från en vindskupa till jordens ände, om Erikshjälpen

22 Kk Studiecirkel

29 Pk Allsångscafé                                                                           Barbro Hörberg mfl

Maj

06 Kk I våren och sommarens tid, bildspel med sång och lyrik Ulla och Ivar Karlstrand

20 Utfärd, program kommer senare

27 Pk Allsångscafé med grillning

RPG-samlingarna hålls i Kk eller Pk

Kk = Kristofferkyrkan, Chr Schrödersgatan 21, Karlshamn

Pk = Pingstkyrkan, Stenbackavägen 2, Asarum.

För skjuts till Pk kom till Kk 13:30

 

Extra Föreningsnytta. För varje person som kommer till Sparbanken i Karlshamn för rådgivning ger banken 100 kr till en förening. Du får ett värdebevis och väljer själv vilken förening du vill stödja. Om du väljer RPG-föreningen lämnar du värdebeviset till Ingegerd Nylin eller någon i styrelsen