Träffpunkten RPG

RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn är en ideell och partipolitiskt obunden förening, som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla, oavsett ålder och livsåskådning, alltså även för anhöriga och alla andra som är intresserade av äldrefrågor. Dess verksamhet syftar till gemenskap, berikande aktiviteter, förmedlande av samhälls-information samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap. Vill du veta mer? Gå in på www.rpg.org.se.

Välkommen torsdag kl. 14.00 enl program!

Kaffe med dopp serveras i alla samlingar och där ges tillfälle till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.

* * * * * * * 

Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar (medlem eller inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndig-heter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.

Årsavgiften 2020 är 175 kr/medlem. Avgiften betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234–7383. I avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.

Styrelsen består av: Ingegerd Nylin, ordförande, Gullevi Spåre, vice ordförande, Regina Carlsson, sekreterare, Anna-Lena Ottosson, Börje Lundgren, Ingegerd Ståhlberg och Ingrid Olofsson. Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.

September

03 Äldredagen i Bellevueparken kl. 12:30- 15:30

09 Åhusdagen, medverkande Komminister Gunilla Aquilon Elmqvist och Församlingsutvecklare Bengt Åkesson.    Anmälan till Ingegerd Nylin 0708–397541 senast 1 september för samåkning.

10 Kk Humor Guds leende på jorden                          Kyrkoherde Anders Cederblad                                               

17 Kk Operation på båt för de fattigaste i världen                    Sjuksköt Yvonne Olsson volontär på Mercy ships

24 Pk Allsångscafé                                                                                      En personlig berättelse, Barbro Hörberg mfl

Oktober

08 Fg Information om osteoporos(benskörhet)                        Siv Berntsson och Ulla Henriksson

15 Kk Studiecirkel

22 Kk Mitt liv som präst                                                  Komminister Marike Nordström

29 Pk. Allsångscafé                                                                                  När sommaren mot hösten sig vänder, Barbro Hörberg mfl

November 

12 Kk Minnenas Melodier                                                                   Stefan Lagesson kåserar om gamla artister och spelar stenkakor

13 RPG universitetet i Lund, anmälan före 1 november till Ingegerd Nylin 0708–397541

19 Kk Studiecirkel

26 Pk Allsångscafé                                                                              Vi tänder ett ljus i advent, Barbro Hörberg mfl

December 

03 Kk Julavslutning                                                                                                            Visor ur levande livet, Trubadur Lars Jerrhag

RPG-samlingarna hålls i FG, Kk eller Pk

Fg = Församlingsgården, Kungsgatan 58, Karlshamn

Kk = Kristofferkyrkan, Chr Schrödersgatan 21, Karlshamn

Pk = Pingstkyrkan, Stenbackavägen 2, Asarum.

För skjuts till Pk kom till Kk 13:30

 

Extra Föreningsnytta. För varje person som kommer till Sparbanken i Karlshamn för rådgivning ger banken 100 kr till en förening. Du får ett värdebevis och väljer själv vilken förening du vill stödja. Om du väljer RPG-föreningen lämnar du värdebeviset till Ingegerd Nylin eller någon i styrelsen