Träffpunkten RPG

RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn är en ideell och partipolitiskt obunden förening, som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla, oavsett ålder och livsåskådning, alltså även för anhöriga och alla andra som är intresserade av äldrefrågor. Dess verksamhet syftar till gemenskap, berikande aktiviteter, förmedlande av samhälls-information samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap. Vill du veta mer? Gå in på www.rpg.org.se .

Välkommen på torsdagar kl 14.00!

Kaffe med dopp serveras i alla samlingar och där ges tillfälle till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.

 * * * * * * *

 

Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar (medlem eller inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndig-heter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.

Årsavgiften 2018 är 175 kr/medlem. Avgiften betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234–7383. I avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.

Styrelsen består av: Ingegerd Nylin, ordförande, Gullevi Spåre, vice ordförande, Regina Carlsson, sekreterare, Börje Lundgren och Birgitta Ödman. Ersättare: Ingegerd Ståhlberg och Ingegerd Olofsson. Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.

Januari

16 Fg Mission i Indien, bland sopor och slum                                                          Pastor Staffan Andersson Kristianstad

23 Kk Studiecirkel, Vägen sanningen och livet

30 Pk Allsångscafé                                                                      2xBarbro och Stanley

Februari

13 Kk Sånger i Kärlekens tecken                                                          Anna-Maria Berg och Kerstin Esse                                                                     Årsmöte efter ordinarie samling, medlemmarna kallar härmed

20 Kk Studiecirkel

27 Pk Allsångscafé                                                                            Barbro Hörberg med flera

 

Mars

 

12 Fg Fysisk aktivitet i vardagen för att må bra                                            Sjukgymnast Anna Olsson

 

19 Kk Studiecirkel

26 Pk Allsångscafé. Barbro och Stanley

 

April

02 Kk Operationer på båt för de fattigaste i världen                     Sjuksköterska Yvonne Olsson arbetar som volontär för Mercy ships

16 Kk Studiecirkel

23 Pk Allsångscafé                                                                                    Barbro och Stanley

Maj

07 Kk I vårens och sommarens tid, bildspel med sång och lyrik                                                                        Ulla och Ivar Karlstrand

14 Kk Studiecirkel

Onsd 20 Utfärd till Starby, Ängelholm, där besöker vi den nyuppförda Bibelns värld. Program kommer senare

28 PK Allsångscafé med grillning, Barbro mfl

Juni

04 Kk Studiecirkel

RPG-samlingarna hålls i FG, Kk eller Pk

Fg = Församlingsgården, Kungsgatan 58, Karlshamn

Kk = Kristofferkyrkan, Chr Schrödersgatan 21, Karlshamn

Pk = Pingstkyrkan, Stenbackavägen 2, Asarum.

För skjuts till Pk kom till Kk 13:30

 

 Extra Föreningsnytta. För varje person som kommer till Sparbanken i Karlshamn för rådgivning ger banken 100 kr till en förening. Du får ett värdebevis och väljer själv vilken förening du vill stödja. Om du väljer RPG-föreningen lämnar du värdebeviset till Ingegerd Nylin eller någon i styrelsen.