Vår tro

Att bibeln är Guds Ord och grunden för vår tro, lära och liv.

Att Jesus Kristus är Herre och Guds son.

Att Den Helige Ande är närvarande i sin församling.

Församlingen som är Kristi kropp upptar som medlem var och en som bekänner sin tro på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare.

Ordet